Ombudsman

Recent onderzoek van Kinderombudsman Margrite Kalverboer toont aan dat kinderen van gescheiden ouders aanzienlijk slechter scoren op diverse onderdelen dan kinderen van niet-gescheiden ouders.

Uit de studie, waarbij 1917 kinderen met gescheiden ouders en 5603 kinderen met niet-gescheiden ouders werden bevraagd, blijkt dat meisjes meer last hebben van een scheiding dan jongens en dan met name over de band met de ouders

Een krachtige quote van Kalverboer die dit goed samenvat:

"Als partners ga je uit elkaar, als ouders blijf je samen verantwoordelijk voor het welzijn van je kinderen."

Dit benadrukt een cruciaal punt: hoewel de relatie als partners eindigt, blijft de gezamenlijke verantwoordelijkheid als ouders bestaan. Het welzijn van de kinderen moet altijd voorop staan tijdens en na een scheiding. Kinderen hebben na een scheiding twee ouders en mogen evenveel van beide houden, geef als ouder die ruimte aan je kinderen.

In mijn mediation praktijk staat dit principe centraal. Scheiden is vaak moeilijk, maar het is van cruciaal belang om als ouders de verantwoordelijkheid te blijven delen voor het welzijn van je kinderen. In mijn aanpak besteed ik tijd aan het afronden van de partnerrelatie en leg ik de focus op de samenwerking als ouders. Dit helpt kinderen om beter om te gaan met de veranderingen en vermindert de negatieve impact van de scheiding.

Laten we samen werken aan het welzijn van onze kinderen, ook na een scheiding. Ouders moeten begrijpen dat hun rol als vader en moeder blijft bestaan en dat hun gezamenlijke inzet essentieel is voor de toekomst van hun kinderen.